Protektory RAUDO

RAUDO - výroba protektorů, ESHOP

Proces protektorování

Proces výroby protektorů metodou studeného protektorování probíhá na protektorovací lince v několika vzájemně provázaných krocích. Během tohoto procesu je spojen předvulkanizovaný běhoun s připravenou kostrou. K výrobě protektorů používáme německý certifikovaný protektorovací materiál značky MARANGONI, který se svými vlastnostmi řadí k nejlepším protektorovacím materiálům na trhu. Výrobu provádíme na vlastních pláštích renomovaných výrobců stejně jako na prověřených pláštích dodaných zákazníkem. Celý výrobní proces je prováděn v souladu s předpisem EHK č.109 z roku 2006.

proces protektorování

1. Vstupní prohlídka

vstupní prohlídka

Specializované strojní vybavení a zkušenosti technika jsou při posuzování vhodnosti pláště k protektorování základní podmínkou kvality výroby.

2. Drásání

drásání

Rovnoměrné odstranění původního běhounu a finální zdrsnění povrchu pláště je nezbytné pro perfektní přilnutí nového profilu.

3. Drobné opravy

opravy

Po odstranění původního běhounu je provedena důkladná inspekce a nezbytné opravy drobných poškození, zejména v oblasti “koruny” protektorované pneumatiky.

4. Navalení běhounu

navalení

Technik s pomocí specializovaného stroje provede navalení nového běhounu na připravený plášť a dokončí přípravu nového protektoru pro proces vulkanizace.

5. Vulkanizace

vulkanizace

Proces vulkanizace probíhá v autoklávu řízeném počítačem kde při přesně stanovené teplotě, času a tlaku dojde ke spojení pláště a běhounu.

6. Výstupní prohlídka

výstupní prohlídka

Proces protektorování je dokončen výstupní kontrolou a označením nového protektoru dle zákonných podmínek.